WWA素材

WWAで利用できる素材です。

素材一式

WWAの素材規格に合わせて制作した素材です。そのままWWAの制作に割り当てることができます。

wwa/Set09.gif
wwa/Set14.gif
wwa/Set16.gif

Bu: 建物

wwa/BuBuilding10-1.gif
wwa/BuBuilding10-2.gif
wwa/BuBuilding10-3.gif
wwa/BuBuilding11.gif
wwa/BuBuilding12-1.gif
wwa/BuBuilding12-2.gif
wwa/BuBuilding14_plus.gif
wwa/BuBuilding16.gif
wwa/BuHouse10.gif
wwa/BuHouse12.gif
wwa/BuWwaWindow14.gif

Gr: 背景

wwa/GrRail12.gif
wwa/GrRoad10.gif
wwa/GrRoad11.gif
wwa/GrRoad12.gif
wwa/GrRail16-compact.gif

Hu: 人物

wwa/HuPeople10.gif
wwa/HuPlayer10.gif

It: アイテム

wwa/ItBottle15.gif
wwa/ItFood12.gif
wwa/ItPhone14.gif
wwa/ItSushi15.gif
wwa/ItClock18.gif

Ob: 物体

wwa/ObFurniture11-1.gif
wwa/ObFurniture11-2.gif
wwa/ObMachine11.gif
wwa/ObMachine12.gif
wwa/ObObject16.gif
wwa/ObTreasure11.gif
wwa/ObBed18.gif

Sy: システム

wwa/SyCommand10.gif
wwa/SyCommand14-1.gif
wwa/SyCommand14-2.gif
wwa/SySystem10.gif
wwa/SyNumber16.gif
wwa/SyAlphabet16.gif

Ve: 乗り物

wwa/VeBus13.gif
wwa/VeCar11.gif
wwa/VeTrain11-1.gif
wwa/VeTrain11-2.gif
wwa/VeTrain14-1.gif
wwa/VeTrain14-2.gif
wwa/VeTrain14-3.gif
wwa/VeTrainInterior11.gif
wwa/VeTrainSystem11.gif
wwa/VeTrain16-1.gif
wwa/VeTrain16-2.gif
wwa/VeTrain16-3.gif
wwa/VeTrain16-4.gif
wwa/VeLocomotive16-1.gif
wwa/VeLocomotive16-2.gif
wwa/VeFreight16.gif